ลูกเสือ เนตรนารี สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลูกเสือ เนตรนารี สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาตินานัปการ ที่สำคัญได้ทรงตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการด้านการศึกษาและกิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบมาจนทุกวันนี้                                                                                          นอกจากนี้มีการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประเภทผู้สนับสนุน นางสกรีนรักษ์  บุญมี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ประเภทครูผู้สอน นางสาวจิระวรรณ์  บุญชู ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ

และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัด ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีกว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน ก่อให้เกิดความคิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสร้างทักษะชีวิตและการเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันด้วยกิจกรรมลูกเสือสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น