รองปลัดฯ ณรงค์ เปิดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งต่อวิถีชีวิตริมสายน้ำ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รองปลัดฯ ณรงค์ เปิดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งต่อวิถีชีวิตริมสายน้ำ...D

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 65 นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “งานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ณ ท่าน้ำวัดราชโกษา คลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบัง


รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามนโยบายที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้มอบไว้ให้กรุงเทพมหานคร จะต้องดำเนินการในเรื่องการสร้างเศรษฐกิจที่ดีในชุมชน โดยนำอัตลักษณ์ใน 50 ย่านของพื้นที่กรุงเทพมหานครมากระตุ้นเศษฐกิจให้ชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในครั้งนี้สำนักงานเขตลาดกระบังได้นำนโยบายกรุงเทพมหานคร ผสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และวัดราชโกษา จัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำให้คู่กับชุมชนคลองประเวศตลอดไป
สำหรับงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคลอง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนที่มีต่อสายน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงสืบทอดประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันเรือยาว 3 ประเภท ได้แก่ เรือเพรียว 12 ฝีพาย เรือมาด 12 ฝีพาย และเรือเพรียว 7 ฝีพาย ชิงถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการจัดนิทรรศการความเป็นมาวิถีถิ่นลาดกระบังและวัดราชโกษา กิจกรรมการแข่งขันมวยทะเล กิจกรรมพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด และการจำหน่ายสินค้าชุมชน

สำหรับผลการแข่งขันเรือยาวทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
เรือเพรียว 12 ฝีพาย ประเภท ก ชนะเลิศ ทีมเพื่อนกันลาดกระบัง รองชนะเลิศ ทีมเพชรน้ำค้าง
เรือเพรียว 12 ฝีพาย ประเภท ข ชนะเลิศ ทีมหนุ่มสายย่อ รองชนะเลิศ ทีมแม่สุพรรณิการ์
เรือมาด 12 ฝีพาย ชนะเลิศ ทีมขวัญใจคลองตาสอน รองชนะเลิศ ทีมเทพชญาพร
เรือเพรียว 7 ฝีพาย ชนะเลิศ ทีมสาวสวยลาดกระบัง รองชนะเลิศ ทีมธิดาสาคร
ในวันนี้ มี พระครูประสุตสารธรรม เจ้าอาวาสวัดราชโกษา ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง และประธานสภาวัฒนธรรม เขตลาดกระบัง ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง ดร.สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ นายกสโมสรกีฬาเขตลาดกระบัง นายเอื้ออังกูร เหลืองธนรัฐ์ ประธานคณะกรรมการประชาคมเขตลาดกระบัง ประธานกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad