ไทย-เดนมาร์ก ร่วมมือผลักดัน ต่อสู้โรคเบาหวาน...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ไทย-เดนมาร์ก ร่วมมือผลักดัน ต่อสู้โรคเบาหวาน...D

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถือเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขระดับโลก และสถานการณ์เบาหวานในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกมีจำนวนมากถึง 537 ล้านคน รวมถึงมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2045 ผู้คนจำนวนไม่น้อยกว่า 700 ล้านคนจะเป็นโรคนี้ทั่วโลก

จากสถิติปี 2021 ซึ่งเปิดเผยโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในระบบทะเบียน 3.2 ล้านคน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนรายต่อปี ก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต เป็นต้น
ฯพณฯ นาย ยอน ธอร์กอร์ด เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลก ผมเห็นถึงความสำคัญในการเน้นย้ำถึงวิธีการรับมือกับโรคเบาหวานซึ่งเป็นความท้าทายด้านสุขภาพที่เราต้องเผชิญร่วมกัน จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นเป็นภาระอย่างมากต่อระบบสุขภาพ ไม่เฉพาะประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก แต่ทั่วทั้งโลก สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันด้านสาธารณสุข เรามุ่งหวังในการร่วมสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

“ปีที่ผ่านมา เราได้ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 400 ปีระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ก เรามีความสนใจในพันธกิจร่วมกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะในงานการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่เรือการค้าลำแรกของประเทศเดนมาร์กเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อ 400 ปีก่อน สถานประกอบการของบริษัทสัญชาติเดนมาร์กจำนวนมากได้ถูกก่อตั้งและเติบโตขึ้นในประเทศไทย หนึ่งในตัวอย่างบริษัทยาชั้นนำของประเทศเดนมาร์กที่ได้ดำเนินและขยายกิจการในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1984 ก็คือ โนโว นอร์ดิสค์ ผู้ซึ่งมีนวัตกรรมทางการแพทย์อันยาวนานมากกว่า 99 ปี ด้วยความเป็นผู้นำในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ รวมถึงพันธมิตร ส่งผลให้บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนร่วมในหลากหลายโครงการด้านงานสาธารณสุขและสุขภาวะในประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระดับการค้าอันดีของทั้งสองประเทศ” ฯพณฯ นาย ยอน ธอร์กอร์ด กล่าว

“เรากำลังเริ่มนับย่างก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งนวัตกรรมของ โนโว นอร์ดิสค์ แสดงให้เห็นถึงการเดินทางอันยาวนานในการต่อสู้กับโรคเบาหวาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยแรงบันดาลใจเริ่มจากการค้นพบอินซูลินเมื่อ 100 ปีที่แล้ว” คุณ เอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ให้คำจำกัดความ
นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ กล่าวเสริม “ในการเอาชนะโรคเบาหวาน เราต้องเพิ่มความมุ่งมั่นและอุทิศตนเพื่อความรับผิดชอบในนวัตกรรมของเรา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสังคม โนโว นอร์ดิสค์ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศไทย รวมถึงพันธมิตร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยป้องกันและรักษาโรค ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่เริ่มต้นจนย่างเข้าสู่ปีที่ 40 บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด เรามีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรักษาและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีสำคัญคือโรคเบาหวาน”
ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงระยะเวลา 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมานี้ ทั่วทั้งโลกได้เผชิญสภาวะการณ์ที่ได้รับผลกระทบทางการสาธารณสุขและเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการระบาด ก็นับเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่าง บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กับโรงพยาบาลและพันธมิตร ในโครงการส่งมอบอินซูลินถึงบ้านผู้ป่วย โดยเป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่บ้านได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตของการระบาดดังกล่าว

และเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้มีเด็กเสียชีวิตจากเบาหวานชนิดที่ 1 บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ขยายการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่เป็นโรคเบาหวาน ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคเบาหวาน ทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ผ่านมูลนิธิ Action4diabetes Foundation (A4D) อีกด้วย
นอกจากนี้ เพื่อขยายความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับโครงการ Affordability Project ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานให้มีมากขึ้นและสนับสนุนการรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทยได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านสาธารณสุขอันต่อเนื่องระหว่างประเทศไทยและเดนมาร์ก

“ที่ยกตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เราได้ทำมา ซึ่งในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การเดินทางของเราก็จะยังคงดำเนินต่อไป เราจะมุ่งมั่นในการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาของประชาชน ตลอดจนการคิดค้นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น” คุณ เอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น