ฮือฮาคลิปสั้นฝีมือเยาวชนกระตุ้น ต่อมสำนึกด้านโลกร้อนเรื่องใกล้ตัว...O - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ฮือฮาคลิปสั้นฝีมือเยาวชนกระตุ้น ต่อมสำนึกด้านโลกร้อนเรื่องใกล้ตัว...O

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ การประกวดคลิปสั้นของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Short Film Contest Bangkok Climate Change กล่าวกับเยาวชนผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ ว่า “เรื่องภาวะโลกร้อน ฟังเหมือนไกลตัว แต่ว่ามันมาอยู่ใกล้ตัวแล้ว อย่างปีนี้ถ้าเราดูปริมาณฝนที่ตก ไม่น่าเชื่อว่าตกในเดือนตุลาคม แต่ตกมากกว่าปกติ 2.5 เท่า แสดงว่าภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริง ๆ แล้วไม่ได้อยู่ไกลตัวแล้ว กรุงเทพเองก็เป็น 1 ใน 5 เมืองที่จะโดนผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ถามว่าใครได้รับผลกระทบมากที่สุด อย่างผมแก่แล้วคงอยู่ไม่นาน แต่น้อง ๆ รุ่นใหม่นี่แหละคือคนที่ต้องรับผล ทั้งในแง่ของการช่วยดูแลเมือง การช่วยกันหาคำตอบ เพราะฉะนั้นการสร้างจิตสำนึก เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของพวกน้อง ๆ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะสุดท้ายแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเมือง เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบและช่วยกันแก้ปัญหาด้วย ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และคิดว่าต้องมี impact”

สำหรับ โครงการ “การประกวดคลิปสั้นสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ” Short Film Contest Bangkok Climate Change” จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร เยาวชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือของญี่ปุ่น (JICA) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมดำเนินโครงการประกวดคลิปสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกรอบเนื้อหา 5 ส่วน ของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 – 2573 ประกอบด้วย 1. ด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก 3. ด้านการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ด้านการวางผังเมืองสีเขียว และ 5. ด้านแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15-25 ปี เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. – 31 ต.ค.65 มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 72 ทีม รวม 180 คน

โดยการตัดสินการประกวด กรุงเทพมหานคร ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปสั้น ประกอบด้วย หน่วยงานภายนอกจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 4. องค์การ JICA 5. มูลนิธิโลกสีเขียว และ 6.บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นกรรมการ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักสิ่งแวดล้อม 2.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 3. สำนักการศึกษา และ 4. สำนักงานประชาสัมพันธ์

ผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Aquamarine fight for earth จากทีม Aquamarine รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ผลงาน ขยะชิ้นเดียว จากทีม Elegant Team รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ผลงาน climate นี้เราเอาอยู่ เพื่อกรุงเทพ เพื่อโลก จากทีม Green Power Gangster zero Climate Change รางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน Aquamarine fight for earth จากทีม Aquamarine และมอบโปสเตอร์ผลงาน และเกียรติบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย อีก 9 ทีม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำความคิดเห็นที่เยาวชนได้นำเสนอมุมมองผ่านคลิปสั้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
การประกาศผลรางวัลในวันนี้ มีนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักสิ่งแวดล้อม คุณคาซึยะ ชูซุกิ หัวหน้าผู้แทนองค์การ JICA ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ ผู้แทนเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น