รมว.พม. นำทีมผู้บริหาร ศิลปินดารา ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้แก่นายกฯครม.ณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. นำทีมผู้บริหาร ศิลปินดารา ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้แก่นายกฯครม.ณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว...D

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำตัวแทนศิลปินดารานักแสดง ได้แก่ นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ (เมย์) และนายปภาวิน หงษ์ขจร (มังกร) ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ให้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายจุติ กล่าวว่า ด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐประสานการดำเนินงานดังกล่าวโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ที่ส่งกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงดังกล่าว
วันนี้ จึงได้มีการเข้าติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ซึ่ง “ริบบิ้นสีขาว”(White Ribbon) เป็นสัญลักษณ์สากลสำหรับการร่วมกันแสดงพลังเพื่อยุติความรุนแรงดังกล่าว ซึ่งใช้ในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2565 กระทรวง พม. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดเดือน พ.ย. 65 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะวันที่ 24 – 25 พ.ย. 65 กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “R–E–S–P–E–C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อร่วมกันแสดงพลัง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น