ผอ.สพป พัทลุง เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผอ.สพป พัทลุง เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางนาตยา พรหมพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในเครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนโคกยา และโรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยนางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้เน้นย้ำเรื่องการอ่านออก เขียนได้ลายมือสวย และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในเรื่อง 10 อ. สถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน


ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad