กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม&หอแว่นฯ “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ”..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม&หอแว่นฯ “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ”..D


เมื่อวันที่ 10 พ.ย.65  เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับ มูลนิธิ เมืองไทยยิ้ม และ บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จัดกิจกรรม “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ ” ฟรีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าสู่“สังคมผู้สูงอายุ” (Ageing Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยในปี 2563 มีจำนวนผู้สูงอายุ 11,627,130 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57 ของประชากรทั้งประเทศ โดยประชากรวัยผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกปี และจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หรือการเสื่อมถอยของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การเคลื่อนไหวของร่างกายช้าลง มือสั่น และความไม่สมดุล ของฮอร์โมนและอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง “ตา” เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้น ตาจะค่อยๆ เสื่อมสภาพลงไปตามอายุ ทำให้เป็นอุปสรรคและความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ หากการมองเห็นที่ดีขึ้นจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากปัญหาสายตา และช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคมในพื้นที่ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตา” และให้ความรู้การดูแลรักษาแว่นสายตา ให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 150 อัน รวมทั้งมอบหมอนและผ้าห่ม จำนวน 150 ราย ณ โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับได้ว่า เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตา และให้ผู้สูงอายุ ได้เข้าถึงสิทธิบริการมากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ในชีวิตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad