การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุม ณ ห้องสงขลาบอลรูม โรงแรมบีพีสมิหลา บีช จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ ทองดำ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนทุกระดับ ตลอดจนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการพัฒนาตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad