หารือข้อสรุปแนวทางการจัดการระบบ TSL - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หารือข้อสรุปแนวทางการจัดการระบบ TSL

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานการประชุมหารือข้อสรุปและรายงานการติดตามเมนูอาหารของนักเรียนในระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส พร้อมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการอาหารของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์และนางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad