ต้อนรับอบอุ่น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวนเยาวชนฟูกูโอกะวิ่งและทานข้าวร่วมกันก่อนบินกลับ..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ต้อนรับอบอุ่น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวนเยาวชนฟูกูโอกะวิ่งและทานข้าวร่วมกันก่อนบินกลับ..D

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr. Shinya Watanabe ผู้จัดการ สำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะ พร้อมด้วยคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
การเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ คุณ Watanabe ได้แจ้งว่า ในวันที่ 12 ม.ค. 66 Mr. Seitaro Hattori ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ จะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร และจะขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ม.ค. 66 พร้อมเรียนเชิญผู้ว่าฯ กทม. ร่วมลงนามในข้อตกลงฉันมิตร ระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะแห่งประเทศญี่ปุ่น กับกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ คณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร พร้อมได้กล่าวถึงข้อหารือร่วมกับคณะผู้แทนสภาจังหวัดฟูกูโอกะเมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลกรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ แนะนำอาหาร สิ่งที่น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวในฟูกูโอกะ โดยอาจจะเชิญสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังฟูกูโอกะมาเข้าร่วมออกบูธ ซึ่งในรายละเอียดจะมอบให้สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงานต่อไป
สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) คณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ ได้เดินทางมาพักและทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 – 11 พ.ย. 65 เช่น กิจกรรม Ice Breaking กิจกรรมปฐมนิเทศ การแบ่งกลุ่มทำผลงานร่วมกันระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนญี่ปุ่น การหารือหัวข้อในการจัดทำผลงาน การเยี่ยมชมบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เดินทางไปศึกษาและเรียนรู้การออกแบบเทคโนโลยี ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ AR/VR ณ FabCafe ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานร่วมกัน การนำผู้แทนเข้าเยี่ยมชมสถาบันปัญญาภิวัฒน์ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานร่วมกัน โดยมีกำหนดเดินทางกลับจังหวัดฟูกูโอกะ ในวันที่ 12 พ.ย. 65
ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญคณะผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ คณะเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ และคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมวิ่งออกกำลังกายและรับประทานอาหารร่วมกัน จากนั้นได้มีการตอบข้อซักถามของคณะเยาวชนจากทั้ง 2 จังหวัด เรื่องการบริหารจัดการปัญหาเมืองและการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ อาทิ การวิ่ง การทำธุรกิจ เป็นต้น
สำหรับ “เคล็ดลับการวิ่งให้ได้ต่อเนื่องโดยไม่ถอดใจไปก่อน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ให้คำตอบไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1. ตั้งเป้าหมาย โดยเริ่มจากเป้าหมายที่เราทำได้ก่อน เซตเป้าหมายให้สั้นลงเพื่อให้เกิดกำลังใจที่จะทำต่อไปก่อน 2. เก็บบันทึกสถิติ เพื่อกระตุ้นความมุ่งมั่นของตนเอง และ 3. หาเพื่อนมาวิ่งด้วยกัน เพื่อชวนกันวิ่งอย่างสม่ำเสมอ
ในส่วนของ “คำแนะนำหากอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ” ผู้ว่าฯ กทม. ได้ให้คำตอบว่า จะต้องดูว่าตนเองชอบอะไร อะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข และนำ 5 ขั้นตอนของกระบวนการคิดแบบ Design Thinking มาใช้ ได้แก่ 1. Empathise ทำความเข้าใจ 2. Define กำหนดปัญหาให้ชัดเจน 3. Ideate ระดมความคิด 4. Prototype สร้างต้นแบบที่เลือก และ 5. Test ทดสอบ หรือทดลองทำ โดยเริ่มจากทำเล็ก ๆ เรียนรู้ผิดถูก แล้วค่อย ๆ สเกล (ขยายผล) พร้อมกล่าวด้วยว่า อนาคตโลกจะเปลี่ยนจากยุคของแบรนด์ (Brand Age) มาเป็นยุคของผลิตภัณฑ์ (Product Age) คือแบรนด์หรือชื่อเสียงไม่สำคัญเท่าคุณภาพ หัวใจของความสำเร็จคือลูกค้าไม่ได้เชื่อการโฆษณาเพื่อการสร้างแบรนด์ แต่ลูกค้าเชื่อการรีวิว หรือการบอกต่อของคนที่เขาไว้วางใจ โดย Social Media จะเป็นตัวช่วยในการสื่อสารที่จะทำให้ขายได้ และสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการทำธุรกิจคือต้องรู้ให้รอบด้าน

ทั้งนี้ ผู้เข้าเยี่ยมคารวะ ประกอบด้วย Mr. Shinya Watanabe ผู้จัดการ สำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ (หัวหน้าคณะฯ) Mr. Ryota Tsutsui เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ Ms. Apinya Taechaboonpisal เจ้าหน้าที่ สำนักการต่างประเทศ จังหวัดฟูกูโอกะ Mr. Mitsutaka Nishida รองผู้อำนวยการ สำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ กรุงเทพมหานคร Mr. Shusuke Harima นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีฟูกูโอกะ Ms. Muku Fukamachi นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีคิวชู Ms. Akane Imafuku นักศึกษา วิทยาลัยคอมพิวเตอร์คิวชู Mr. Hirofumi Shimoe นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีฟูกูโอกะ Mr. Ren Kanzaki นักศึกษา มหาวิทยาลัยคิตะคิวชู Ms. Miyu Inoue นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีคิวชู นางสาววรรณกร เชิงเชาว์ศิลป์ นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวพรทิพย์ นาคปาน นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายธนินท์รัฐ ถิรโพธิวัจน์ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายจุลพัทร์ จรัสสุรีย์ฉาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพีรวิชญ์ ก้องกิจกุล นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวจันสิดา มกรานนท์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ) โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายพิพล กระบวนรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad