เขตสวนหลวง เข้มกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้า..,D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เขตสวนหลวง เข้มกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้า..,D

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.65 สำนักงานเขตสวนหลวง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินโครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข โดยกวดขันและประชาสัมพันธ์จัดระเบียบถนนและทางเท้า ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน และ ประชาชน สามารถใช้ถนนร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad