นครพนม เปิด "ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง" บูรณาการทุกภาคระดมกวาดล้างยาเสพติด ประจำปี 65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นครพนม เปิด "ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง" บูรณาการทุกภาคระดมกวาดล้างยาเสพติด ประจำปี 65

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีปล่อยแถวเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี พล.ต.ต. ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ผู้เเทนผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ผู้เเทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ผู้เเทนสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 ฝ่ายปกครอง และหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เข้าร่วมปฏิบัติการปล่อยแถวและระดมกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม "ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง" ประจำปี 2566 โดยเป็นการปฏิบัติพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม โดยมีนายอำเภอ ทุกอำเภอ เป็นประธานในพื้นที่

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการลด Demand Side และ Supply Side ของยาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้นจริงจัง และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าประกาศสงครามกับยาเสพติดในทุกพื้นที่ ทุกมิติ อย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในฐานะที่เป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีของจังหวัด และอำเภอ เป็นผู้นำในการบูรณาการฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคง พุ่งเป้าแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งมิติป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟู ให้เกิดมรรคเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

“จังหวัดนครพนม ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ภายใต้ปฏิบัติการ “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” เร่งรัดดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว จำนวน 690 คดี เป็นผู้ต้องหา 662 ราย ของกลาง ยาบ้า 722,984 เม็ด” นายชวนินทร์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครพนม ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นภารกิจสำคัญที่จังหวัดจะได้เร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยประกาศเป็น “วาระจังหวัด” เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำมาตรการเน้นหนักที่จะต้องดำเนินการบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ 1) มาตรการสกัดกั้น ต้องสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบ 2) มาตรการเร่งรัดการปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ 3) มาตรการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชน 4) มาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง 5) มาตรการกวาดบ้านตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 6) มาตรการคัดกรอง เร่งรัดค้นหา ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด (Re X-Ray) เพื่อดำเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป และ 7) มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ต้องการความช่วยเหลือ

“เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ดังนั้น หากมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้ได้โปรดแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือที่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความสงบสุขให้กับสังคมชาวนครพนม และสังคมไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นายชวนินทร์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น