นครพนม เปิด "ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง" บูรณาการทุกภาคระดมกวาดล้างยาเสพติด ประจำปี 65 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นครพนม เปิด "ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง" บูรณาการทุกภาคระดมกวาดล้างยาเสพติด ประจำปี 65

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาราชการเเทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้จัดพิธีปล่อยแถวเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี พล.ต.ต. ธวัชชัย ถุงเป้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ผู้เเทนผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ผู้เเทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ผู้เเทนสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 4 ฝ่ายปกครอง และหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เข้าร่วมปฏิบัติการปล่อยแถวและระดมกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม "ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง" ประจำปี 2566 โดยเป็นการปฏิบัติพร้อมกันทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม โดยมีนายอำเภอ ทุกอำเภอ เป็นประธานในพื้นที่

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการลด Demand Side และ Supply Side ของยาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้นจริงจัง และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าประกาศสงครามกับยาเสพติดในทุกพื้นที่ ทุกมิติ อย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในฐานะที่เป็นเสมือนนายกรัฐมนตรีของจังหวัด และอำเภอ เป็นผู้นำในการบูรณาการฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคง พุ่งเป้าแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งมิติป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟู ให้เกิดมรรคเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

“จังหวัดนครพนม ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ภายใต้ปฏิบัติการ “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” เร่งรัดดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว จำนวน 690 คดี เป็นผู้ต้องหา 662 ราย ของกลาง ยาบ้า 722,984 เม็ด” นายชวนินทร์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครพนม ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นภารกิจสำคัญที่จังหวัดจะได้เร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยประกาศเป็น “วาระจังหวัด” เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำมาตรการเน้นหนักที่จะต้องดำเนินการบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ 1) มาตรการสกัดกั้น ต้องสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบ 2) มาตรการเร่งรัดการปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ 3) มาตรการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชน 4) มาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง 5) มาตรการกวาดบ้านตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 6) มาตรการคัดกรอง เร่งรัดค้นหา ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด (Re X-Ray) เพื่อดำเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป และ 7) มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดที่ต้องการความช่วยเหลือ

“เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ดังนั้น หากมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้ได้โปรดแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือที่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างความสงบสุขให้กับสังคมชาวนครพนม และสังคมไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป” นายชวนินทร์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad