รมว.พม. เตรียมเชิญสองรัฐมนตรีพัฒนาสังคมฯ สิงคโปร์ ศึกษาบทเรียนความสำเร็จการอยู่ร่วมกัน 3 ศาสนา ที่ “ชุมชนกุฎีจีน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. เตรียมเชิญสองรัฐมนตรีพัฒนาสังคมฯ สิงคโปร์ ศึกษาบทเรียนความสำเร็จการอยู่ร่วมกัน 3 ศาสนา ที่ “ชุมชนกุฎีจีน”

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมด้านครอบครัวของเอเชีย (Asian Family Conference) ณ ประเทศสิงคโปร์ ว่า ตนได้หารือร่วมกับ Mr. Masagos Zulkifli รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์ และ Ms. Sun Xueling รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวสิงคโปร์ โดยจะเชิญรัฐมนตรีทั้งสองท่านไปศึกษาความสำเร็จของ “ชุมชนกุฎีจีน” เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในเรื่องวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมจากหลายศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจากคนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกัน
จากนั้น นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ได้ตอบข้อซักถามจากผู้แทนประเทศอื่น ถึงขอบเขตของงาน “ความมั่นคงของมนุษย์” ตามชื่อกระทรวง ซึ่งเป็นมิติใหม่ด้านสังคม ว่าครอบคลุมถึงการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีขององค์การสหประชาชาติ (UN)
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ ตนพร้อมคณะยังได้ไปเยี่ยมชมอาคารที่พักแบบแฟลตให้เช่าของการเคหะฯ สิงคโปร์ด้วย โดยพบว่า เป็นอาคารสูง 10 ชั้น มีการจัดระเบียบอย่างเรียบร้อย มีลิฟท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกาย ทางเดินที่มีหลังคาคลุม และพื้นที่เรียนรู้ส่วนกลางสำหรับคนทุกวัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือ การจัดหางาน และการให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ เป็นต้น ซึ่งรองรับบริการในพื้นที่รัศมี 2 กิโลเมตร และกระจายอยู่ในชุมชน 24 แห่งทั่วเกาะสิงคโปร์ โดยศูนย์แห่งนี้ได้ให้บริการแก่ประชาชนวันละมากกว่า 20 คน ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ ทั้งนี้ ตนจะได้นำแนวคิดการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ต่อไป

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น