ออมสิน ร่วมคลายล็อคหาทางออกให้ลูกหนี้ภาคอีสาน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 2 , 18-20 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ออมสิน ร่วมคลายล็อคหาทางออกให้ลูกหนี้ภาคอีสาน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 2 , 18-20 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้เตรียมจัดโปรโมชั่น มาตรการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เตรียมไว้เฉพาะ ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นความตั้งใจที่รัฐบาลมุ่งช่วยเหลือและแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง มีมาตรการที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรการร่วมใจแก้หนี้ เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อทั่วไป โดยลูกหนี้ที่เป็น NPLs กรณีปิดบัญชี มีทั้งยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้เต็มจำนวน ลดหนี้เงินต้นสูงสุด 20% หรือจ่ายเฉพาะเงินต้น กรณีผ่อนชำระธนาคารพักชำระเงินต้นให้ 1 ปี และลดอัตราดอกเบี้ย ส่วนลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPLs แต่ผ่อนไม่ไหว มีผ่อนปรนให้เลือกพักชำระเงินต้น หรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแต่ละประเภทสินเชื่อ และรายละเอียดที่เจรจาพูดคุยกัน ก่อนจะเป็นข้อสรุปร่วมกัน

โดยนอกเหนือจากการแก้ไขหนี้เดิมให้สำเร็จ มุ่งลดภาระ และค่าใช้จ่ายของลูกหนี้แล้ว ธนาคารออมสิน ยังนำเสนอสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้ช่วยลดภาระเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกหนี้/ประชาชน ด้วย สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ซึ่งเป็น สินเชื่อที่นำเสนอเฉพาะในช่วงจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีวัตถุประสงค์นำไปเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย/หาบเร่แผงลอย ให้กู้ไม่เกินรายละ 20,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยเปิดให้จองสิทธิ์ภายในงานวันละ 200 สิทธิ์ แล้วไปติดต่อยื่นกู้ได้ที่ สาขาธนาคารออมสินที่สะดวก

นอกจากนี้ ยังมี สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน และ สินเชื่อเคหะ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ที่จัดโปรโมชั่นน่าสนใจนำเสนอในงานนี้ด้วย อีกทั้งยังได้จัดโปรโมชั่นเงินฝากอีกด้วย คือ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ระยะเวลาฝาก 13 เดือน รับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 4.50% คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.15% ต่อปี (ผู้ฝากบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี
ขอเชิญชวนลูกค้าประชาชนติดต่อพูดคุยเจรจาหนี้ ร่วมกันปลดล็อคให้สถานะหนี้คลายตัวภายใต้สิทธิประโยชน์ที่ธนาคารนำเสนอเป็นพิเศษ รวมทั้งเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมที่บูธธนาคารออมสิน รวมถึงการจัดฝึกอบรมอาชีพ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการพัฒนาของธนาคารออมสิน ภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น (KICE) ในเวลา 10.00-18.00 น. ซึ่งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ นอกจากโปรดักส์ไฮไลท์ข้างต้นแล้ว ลูกค้าประชาชนที่ลงทะเบียนใช้บริการที่บูธธนาคารออมสิน จะได้รับกระปุกออมสิน 1 ใบ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น