ปลัด พม. กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก หารือการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม. กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก หารือการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา..00

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เข้ากราบนมัสการพระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม ณ เมืองควีนส์ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ของกระทรวง พม. สำหรับคนไทยในนครนิวยอร์ก พร้อมทั้งถวายอาหารแห้งแด่ท่านเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์นางพัชรี
กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการดูแลช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ตนจึงมีความคิดในการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นิวยอร์ก เพื่อเป็นศูนย์กลางให้กับคนไทยในนครนิวยอร์กที่ตกทุกข์ได้ยาก ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สำหรับการรับแจ้งปัญหา การให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำปรึกษา และประสานส่งต่อเพื่อรับบริการสวัสดิการต่างๆ ของกระทรวง พม. และหน่วยงานอื่นของไทย เนื่องจากตนเห็นว่า “วัด” เป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลัก “บ ว ร” ในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่กระทรวง พม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ นครนิวยอร์ก จะเป็นศูนย์นำร่องของกระทรวง พม. สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่คนไทยในสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการขยายผลไปยังประเทศอื่นๆ ในอนาคตต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น