พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 ในหลักสูตรน้ำและอากาศ สำหรับครูปฐมวัย พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัยที่สมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูสุคล ปราบณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนารี คุณครูจรรจิรา คงบัว ครูโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอน ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเพื่อพัฒนาเด็กให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานและความสามารถของเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน


ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad