ชวนติดตามทิศทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชวนติดตามทิศทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ..00


 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยยังมีการเติบโตไม่มากเท่าที่ควร หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร จะส่งผลให้อุตสาหกรรมชีวภาพมีโอกาสในการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างการแข่งขันให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกับสถาบันพลาสติก ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

พร้อมให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ”

พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

หัวข้อ “สถานการณ์ โน้มแนวและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่เกี่ยวข้อง

และถ่ายทอดความรู้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

โดย คุณรัตนปทุม พิลาแดง  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก

หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์”

โดย ดร. เคตะ โอโน่  ผู้อำนวยการ INNOGINEER STUDIO มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในกลุ่มเคมีชีวภาพ”

โดย ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และกรรมการ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลไทย

หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ”

โดย รศ.ดร. รังสิมา หญีตสอน สาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์และการผลิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย เยอรมัน (TSSG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงเทียบเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าไปพร้อมกันได้ที่ https://bit.ly/3PhWePu

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11 ห้อง Mayfair C

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก

Website https://www.thaiplastics.org/ Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก Line : @Thaiplastics Youtube Official : Thaiplastics Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 425 #พลาสติกชีวภาพ #พัฒนา #ไบโอพลาสติก #bioplastics #สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย #สิ่งแวดล้อม #อุตสาหกรรม #ผู้ประกอบการ #พลาสติก #อบรม #สัมมนา #งานฟรี #Seminar #สถาบันพลาสติก #ชีวภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น