ปลัดมหาดไทยเผยผู้ว่าฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร้อยรวมพลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายความจงรักภักดี เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปลัดมหาดไทยเผยผู้ว่าฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร้อยรวมพลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ถวายความจงรักภักดี เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่  29 ก.ค. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีกันอย่างเนืองแน่นทั่วทั้งประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้นำพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

“โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ดังเช่น ที่จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4) สนามหน้าเขาวัง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเมตตาจากพระราชเมธากรกวี เจ้าคณะภาค 12-13 (ธ) นำคณะสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาต เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 71 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 นำคณะสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาต และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว ลงแม่น้ำตาปี จากนั้นในช่วงเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เช่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกภาคส่วน ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และที่จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ และประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนำพสกนิกรชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนพร้อมใจกันขอดูอา เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์รวมจิตใจและองค์ตรัสรูปถัมภกนำมาซึ่งความผาสุขร่มเย็นและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามพสกนิกรชาวไทยมุสลิมจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 มีใจความตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรโดยทั่วหน้า โดยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนทุกศาสนาในแผ่นดินไทย พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการด้านศาสนาอิสลามมีเป็นอเนกประการ ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแห่งประเทศไทย ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ บรรยากาศในตลอดทั้งวัน เป็นบรรยากาศแห่งการปลื้มปีติยินดี และความรู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ ในการร่วมกันทำความดีด้วยการปฏิบัติบูชาผ่านกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้นำในการเชิญชวนเหล่าประชาชนจิตอาสา ทั้งที่มีเครื่องแบบ คือ หมวก ผ้าพันคอ บัตรประจำตัวประชาชนจิตอาสา และพี่น้องประชาชนที่ไม่มีเครื่องแบบ แต่มีจิตใจรุกรบ มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย ดังเช่นที่จังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นครลำปาง โดยได้ร่วมกันเก็บวัชพืชน้ำ ขุดลอกกำแพงเมือง ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ทำความสะอาดวัดปงสนุกใต้ วัดปงสนุกเหนือ และกิจกรรมทำความสะอาดวัดแจ่งหัวริน เป็นต้น และที่จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสะพานห้วยปลาแดก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ลอกผักตบชวา เศษวัชพืช และนำเครื่องจักรกลขุดลอกลำห้วยปลาแดก เพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำไหลสะดวกในหน้าฝนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมห้วยปลาแดกตลอดแนวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา รวมถึงที่จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ลงมือร่วมกันทำความสะอาดบริเวณริมคลองเพรียว โยนอีเอ็มบอลเพื่อปรับสภาพน้ำ เก็บขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบและร่วมกัน ปลูกผักสวนครัว ซึ่งคลองส่งน้ำคลองเพรียวสายใหญ่ แห่งนี้เป็นลำคลองในการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดสระบุรี และที่จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำประชาชนจิตอาสา ทาสีแบริเออร์บริเวณเกาะกลางถนน เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติและตลอดสองข้างทาง และที่วัดป่าดงนางย่อง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ชาวร้อยเอ็ดร่วมทำความดี บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยได้รับเมตตาจากพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวของต้นไม่ในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์ป่าอีกทางหนึ่งด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนั้นในช่วงเวลา 18.00 น. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยที่หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และที่อาคารรักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 รวมไปถึงที่บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

“บรรยากาศตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ (28 กรกฎาคม 2565) เป็นบรรยากาศแห่งความสุข บรรยากาศแห่งความปลื้มปีติยินดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยต่างพร้อมใจกันในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และทำความดีในทุกรูปแบบ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระผู้เป็นธงชัยของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศ ทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา อยู่ตลอดเวลา เพื่อพระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ และทรงสนับสนุนในทุกด้าน นำพาประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง ประชาชนมีแต่ความสุข บ้านเมืองมีความสงบสุขร่มเย็น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนได้ร่วมกันตั้งมั่นในธรรมของแต่ละศาสนาที่นับถือ ตั้งมั่นในการทำความดี เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม 2565 ที่พวกเราจะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเพื่อสดุดีถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น