ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเครือข่าย คีรีรัตน์ และ เครือข่ายไพรวัลย์ พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส และนางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านควนประกอบ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และปรึกษาหารือข้อราชการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ซึ่งดำเนินการจัดประชุมระหว่างวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565

(ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น