วธ. โชว์ความงดงาม “จินตลีลาพัสตราภรณ์ มโนราห์บัลเลต์” แรงบันดาลใจจาก “ผ้าไทย” อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานและบทเพลงทรงโปรด 17 บทเพลง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วธ. โชว์ความงดงาม “จินตลีลาพัสตราภรณ์ มโนราห์บัลเลต์” แรงบันดาลใจจาก “ผ้าไทย” อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานและบทเพลงทรงโปรด 17 บทเพลง

วธ. โชว์ความงดงาม “จินตลีลาพัสตราภรณ์ มโนราห์บัลเลต์” แรงบันดาลใจจาก “ผ้าไทย” อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานและบทเพลงทรงโปรด 17 บทเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ฯ วันที่ 11 – 12 ส.ค. 65 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ รัฐบาล โดยวธ. ได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทยครั้งใหญ่แห่งปี เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการ เพิ่มการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการทางด้านวัฒนธรรม สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศเกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในมิติใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
นายอิทธิพล กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไทย ทั้งการจัดนิทรรศการ สาธิต เสวนา ออกร้านจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า และโดยเฉพาะการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยาก ได้แก่ การแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” ประกอบด้วย 1.การแสดง ชุด “เฉลิมราชพัสตรา” เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ผ้าไทย” อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหาย 2.การแสดง “บัลเล่ต์ มโนราห์” การผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมทางตะวันตกและตะวันออกอย่างสวยงาม ซึ่งถือกำเนิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์

3.การแสดงดนตรีและขับร้อง ชุด “บทเพลงในความทรงจำ” ที่รวบรวมบทเพลงทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านการบรรเลงดนตรีโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ โดยมีอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ควบคุมวง และขับร้องโดยศิลปิน นักร้องมากมาย จำนวน 17 บทเพลง ได้แก่ 1) ความฝันอันสูงสุด (เพลงเปิด) สันติ ลุนเผ่ (ศิลปินแห่งชาติ) 2) สายโลหิต สุทธิพงษ์ วัฒนจัง 3) ตำรวจตระเวนชายแดน อิสริยา คูประเสริฐ 4) พระจันทร์แทนใจ วิภู กำเหนิดดี 5) La vie en rose กันยารัตน์ กุยสุวรรณ 6) If you love me สมา สวยสด 7) ป่ากามเทพ อภิภู โสรพิมาย 8) ลาก่อนคนดี อิสริยา คูประเสริฐ 9) รักเธอนิรันดร์ วิภู กำเหนิดดี 10) ความในใจ สุทธิพงษ์ วัฒนจัง 11) Don't cry for Me Argentina กันยารัตน์ กุยสุวรรณ 12) You're my world สมา สวยสด 13) ยอยศพระลอ (การแสดงประกอบ) อภิภู โสรพิมาย 14) แผ่นดินของเรา สันติ ลุนเผ่ (ศิลปินแห่งชาติ) 15) เกียรติศักดิ์ทหารเสือ สันติ ลุนเผ่, สมา สวยสด, วิภู กำเหนิดดี 16) รักเธอประเทศไทย นักร้องประสานเสียงดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ (ดุริยางค์ทหารบก ดุริยางค์ทหารอากาศ ดุริยางค์ทหารเรือ และดุริยางค์ตำรวจ) และ17) สมเด็จฯ ศิลปินขับร้องหมู่ และดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ ทั้งนี้ มีการแสดง 2 รอบ คือ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น. และวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5

สำหรับการแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” เป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป ได้รับชมและซึมซับมรดกอันล้ำค่าของชาติ ผ่านศิลปะการแสดงแนวร่วมสมัย เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาและร่วม รักสืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น