ศบค.แจ้งยอดโควิดวันที่ 29 ก.ค.65 พบผู้ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,480 คน เสียชีวิต 37 ราย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ศบค.แจ้งยอดโควิดวันที่ 29 ก.ค.65 พบผู้ป่วยใหม่รักษาตัวใน รพ. 2,480 คน เสียชีวิต 37 ราย

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของรัฐบาลรายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,480 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,480 ราย ไม่พบผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยสะสม 2,363,115 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 1,853 ราย หายป่วยสะสม 2,362,179 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,550 ราย เสียชีวิต 37 ราย เสียชีวิตสะสม 9,629 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 901 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม


สรุปสถานการณ์โควิด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,354 ราย : เสียชีวิต 16 ราย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,508 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,328 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,995 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,917 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,428 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,366 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,144 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,084 ราย : เสียชีวิต 15 ราย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,004 ราย : เสียชีวิต 22 ราย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,811 ราย : เสียชีวิต 24 ราย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,679 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,391 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,257 ราย : เสียชีวิต 28 ราย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,795 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,025 ราย : เสียชีวิต 20 ราย
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,028 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,814 ราย : เสียชีวิต 17 ราย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,125 ราย : เสียชีวิต 18 ราย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,886 ราย : เสียชีวิต 19 ราย
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,607 ราย : เสียชีวิต 23 ราย
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,424 ราย : เสียชีวิต 25 ราย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,578 ราย : เสียชีวิต 29 ราย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,390 ราย : เสียชีวิต 30 ราย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,740 ราย : เสียชีวิต 32 ราย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,828 ราย : เสียชีวิต 35 ราย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 2,747 ราย : เสียชีวิต 34 ราย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 1,902 ราย : เสียชีวิต 32 ราย


ด้านกรมควบคุมโรครายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาล (ATK+) สัปดาห์ที่ 29 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 204,615 ราย สะสม 6,668,542 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษา จำนวน 24,550 รายนั้น จำแนกเป็น อยู่ในโรงพยาบาล 12,339 ราย อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 12,211 ราย เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 901 ราย และผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ 447 รายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad