28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธ ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ อันพิลาศ ไทยทั้งชาติ จงรัก ภักดีมั่น ร้อยใจภักดิ์ เทิดบุญญา สถาบัน เทิดราชัน ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น