รมว.พม. ยืนยันจัดหาบ้านที่คนไทยสามารถรับภาระได้ สอดคล้องแนวคิด UN “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ระหว่างร่วมงาน WUF 11 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. ยืนยันจัดหาบ้านที่คนไทยสามารถรับภาระได้ สอดคล้องแนวคิด UN “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ระหว่างร่วมงาน WUF 11

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวถึงแนวทางการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ว่า รัฐบาลไทยเห็นถึงความสำคัญของการมีบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวง พม. จึงมีความมุ่งมั่นให้ประชาชนทุกคนสามารถมีที่อยู่อาศัยที่สามารถรับภาระได้ ซึ่งที่ผ่านมา ตนได้พลิกโฉมการทำงานด้านที่อยู่อาศัย โดยหันมามุ่งเน้นการทำกำไรเชิงสังคมมากกว่าตัวเงิน และให้คนจนและคนรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้าน ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า การมีบ้านทำให้คนมีความมั่นคงทางชีวิตและจิตใจ สามารถช่วยสร้างครอบครัวที่อบอุ่น และลดการเกิดปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวง พม. เช่นกัน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุม WUF ครั้งนี้ ตนได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองของไทยกับนานาประเทศ รวมถึงหารือกับ Executive Director ของ UN – Habitat หรือ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ UN-Habitat ทั้งนี้ การดำเนินการของไทย สอดคล้องกับแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind) ของสหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ“ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้มีพิธีปิดการประชุม WUF ครั้งที่ 11 อย่างเป็นทางการ โดยสาธารณรัฐโปแลนด์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ครั้งที่ 11 จะส่งไม้ต่อให้สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ครั้งที่ 12 ณ กรุงไคโร ในปี ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567) ต่อไป” นายจุติ กล่าวตอนท้ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น