รมว.พม. ย้ำประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิด UN – Habitat พร้อมเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม WUF ปี 2030 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. ย้ำประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิด UN – Habitat พร้อมเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม WUF ปี 2030

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี (Bilateral Meeting) กับ Ms. Maimunah Mohd Sharif, Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN – Habitat) ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมืองคาโตวิทเซ (Katowice) สาธารณรัฐโปแลนด์นายจุติ กล่าวว่า Ms. Maimunah Mohd Sharif ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน UN – Habitat หรือ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ มาโดยตลอด ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย ยินดีให้การสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN – Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค สำหรับด้านที่อยู่อาศัย กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ตนยังขอความร่วมมือ UN – Habitat ให้การสนับสนุนหน่วยงานในการทำงานร่วมกับ NGOs (Non Governmental Organizations) รวมทั้งแสดงเจตจำนงเสนอรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Urban Forum (WUF) ในปี 2030

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น