ม.ราชภัฏราชนครินทร์ Reinventing University ด้วยการขับเคลื่อน Digital - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ Reinventing University ด้วยการขับเคลื่อน Digital

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (ขวาสุด) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้วยการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร (Smart People) ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ด้วยกลไลพัฒนา และขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานวิจัยไปต่อยอดในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ (กลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช. บริษัท ดาว ประเทศไทย, Gistda, Minor group, บริษัท ISS Consulting Thailand ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University โดยงานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้

                                                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น