คปภ. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2022 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คปภ. จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2022

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2022 ภายใต้แนวคิด “AWAKEN THE NEW POWER OF INSURANCE - พลิกโฉมประกันภัยไร้ขีดจำกัด” ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและนำความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า “Insurance Technology” หรือ “เทคโนโลยีด้านการประกันภัย” เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการบริการธุรกิจประกันภัยได้ในหลากหลายมิติ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยให้ประกันภัยเข้าถึงง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ศูนย์ Center of InsurTech, Thailand ของสำนักงาน คปภ. จึงได้จัดการประกวดชิงรางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัยขึ้นเป็นประจำทุกปี 

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "AWAKEN THE NEW POWER OF INSURANCE - พลิกโฉมประกันภัยไร้ขีดจำกัด" สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้ผู้คนในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับการซื้อประกันภัย โดยเฉพาะประกันสุขภาพกันมากขึ้น และหนึ่งในผลกระทบจากโควิด-19 คือการที่ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption อย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ อุตสาหกรรมโดยไม่ทันตั้งตัว เทคโนโลยีทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งทุกกลุ่มอุตสาหกรรมล้วนเร่งปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของตนเอง ให้ก้าวไปข้างหน้าได้ โดยการก้าวข้ามขีดจำกัดที่เคยมี เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะนำองค์ความรู้ที่เป็น Mega Trend อย่าง Metaverse, Digital Customer Experience, Digital Service Innovation, Artificial Intelligence (AI), Blockchains, Big Data และอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพลิกโฉมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด โดยในปีนี้จึงเน้นไปที่การเฟ้นหา “NEW POWER” หรือการปลุก “พลังใหม่” ที่อยู่ในตัวของทุกคน ที่จะมาปลุกไอเดียสร้างสรรค์ในตัวทุก ๆ คน และพลังสร้างสรรค์ของทุกคน จะเป็น NEW POWER หรือพลังใหม่ที่ช่วยพลิกโฉมโลกประกันภัย


สำหรับการเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดเป็นทีม มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 2-4 คนต่อทีม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยผู้สมัครต้องส่งผลงานประกวดเพื่อนำเสนอในรูปแบบ Business Model Canvas สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Link : https://bit.ly/OIC2022_Canvas และใส่รายละเอียดหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจประกันกันภัย รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้สมัครสามารถเลือกส่งผลงานตามโจทย์การแข่งขันได้ ดังนี้ 1. นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการประกันสุขภาพ สำหรับประชากรและสังคมยุคใหม่ 2. พลิกโฉมการเสนอขาย และเปิดโอกาสใหม่ของประกันภัยบน Metaverse หรือ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินภัย ยกระดับความความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี AI สามารถส่งผลงานโดยกรอกใบสมัครและอัพโหลด Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://bit.ly/OIC2022_register


ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์ จากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบที่ 2 ให้เหลือจำนวน 30 ทีม ซึ่งปีนี้งานจะมีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมากล่าวคือ 30 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม One-Day Workshop เป็นกิจกรรมสุดพิเศษ ติวเข้ม โดยวิทยากรมืออาชีพตัวจริง ที่จะมาให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ถึง Pain Point หรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการ เฟ้นหาไอเดียที่จะสร้างสรรค์ และออกแบบนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์กับปัญหานั้นให้มากที่สุด ที่สำคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสในการพบปะกับวิทยากร ที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในวงการประกันภัย ด้านเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการตลาด ที่จะมาช่วยบ่มความคิดแต่ละทีม กลั่นให้ออกมาเป็นไอเดียที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สำหรับการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงได้ ที่จะได้ร่วมเปิดโลกมุมมองที่อาจไม่เคยคาดถึงมาก่อน เพื่อเสริมให้นวัตกรรมที่แต่ละทีมสร้างกันมา ให้มีความสมบูรณ์ ครบในทุกมิติ โดยกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบเข้มข้นและเจาะลึก และเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนองาน (Pitching Day) เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะมีสิทธิในการนำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) ณ วันประกาศรางวัล OIC InsurTech Award 2022 ภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2565

สำหรับรางวัลที่ผู้ชนะจะได้รับในปีนี้เพิ่มขึ้นและพิเศษกว่าปีก่อนคือ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 70,000 บาท รางวันที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล


“โครงการ OIC InsurTech Award 2022 ปีนี้ เรามุ่งเน้นการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย พร้อมทั้งยังคาดหวังว่าโครงการปีนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วน ที่จะได้มาร่วมแชร์ไอเดีย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยกันได้แบบไม่มีขีดจำกัด และเป็นการสร้าง Digital Ecosystem ของ InsurTech ของประเทศไทย อีกด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (CIT) E-mail : cit@oic.or.th โทรศัพท์ 080-900-2820” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น