MBK รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021 - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

MBK รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021

นางสาวไปรยาภรณ์ แข็งแรง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ขวา) รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารศูนย์การค้า ในโอกาสที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน พร้อมได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในศูนย์การค้าฯ รวมทั้งสิ้น 693,920.00 บาท โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจและประธานคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร การไฟฟ้านครหลวง (ซ้าย) ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 ณ ชั้น 12 A อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น