MBK ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ผ่าน “โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ตอน ทุนนี้พี่ให้น้อง” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

MBK ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ผ่าน “โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ตอน ทุนนี้พี่ให้น้อง”

“รากฐานของบ้าน คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา” บ้านจะแข็งแกร่งและคงทน ต้องมีฐานที่ดี เช่นเดียวกับการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนขับเคลื่อนสังคมและประเทศให้ก้าวหน้า

ปัจจุบันยังมีเยาวชนหลายคน ที่ต้องขาดความต่อเนื่องด้านการศึกษา บางคนอาจจะต้องออกจากโรงเรียนก่อน เพราะด้วยปัญหาเศรษฐกิจ อีกทั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ระบาดมากว่า 2 ปี ที่ได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพรายได้ของผู้ปกครองเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการศึกษาแก่น้อง ๆ เยาวชน โดยร่วมกับฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตปทุมวัน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ตอน ทุนนี้พี่ให้น้อง” เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่เขตปทุมวัน และบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำเขตปทุมวัน ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 37 ทุน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายวิจารณ์ หีบพร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมในพิธีมอบทุนนางชนินทร์ชร ปรีดีพร้อมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดความยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับเรื่องของ “การศึกษา” ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนให้น้อง ๆ เยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นเส้นทางสู่อนาคต ที่น้อง ๆ จะนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติต่อไป


นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ช่วยสำนักงานเขตปทุมวันทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องการศึกษาก็ไม่ลืม ไม่ว่าภารกิจใด เอ็ม บี เค อาสาสร้างสุขให้สู่ชุมชนจริง ๆ ต้องขอบคุณผู้บริหาร เอ็ม บี เค และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ให้ความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตจริง ๆ น้อง ๆ ที่อยู่ช่วงวัยเรียน ต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้มีความรู้ ให้เป็นน้ำที่เต็มแก้ว และเมื่ออยู่ในวัยทำงานจะได้นำความรู้ที่เต็มแก้วในร่างกายและสมอง ไปพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ขอให้น้อง ๆ 37 คน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เติมทรัพยากรทางความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบแทน ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่มอบโอกาสในครั้งนี้

ด้าน นางพิณวดี วรนุช เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตปทุมวัน หนึ่งในผู้ปกครองของน้องที่ได้รับทุนการศึกษา กล่าวว่า รู้สึกขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ เอ็ม บี เค ที่มอบทุนนี้ให้กับน้อง และรู้สึกดีที่เอ็ม บี เค เห็นคุณค่าของการศึกษา และขอให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้อีกในรุ่นต่อไป และตนตั้งใจจะนำทุนนี้ไปต่อยอดให้แก่น้อง ในการเรียนพิเศษ เพิ่มพูนความรู้ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป


ด.ช.อภิสิทธิ์ หาญปัญญาสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน กล่าวว่า ขอบคุณ เอ็ม บี เค ที่มอบทุนนี้ให้กับผม ผมสัญญาว่าจะนำใช้ให้ดีที่สุดและจะนำไปต่อยอดการศึกษาโดยเฉพาะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น

สำหรับการทุนการศึกษาครั้งนี้ ได้มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับบุตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 10 ทุน รวมทั้งสิ้น 37 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 87,000 บาทเชื่อว่า น้อง ๆ ทุกคน ในวันนี้ เมื่อได้รับการบ่มเพาะทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเติบโตขึ้น เป็นต้นกล้า ที่มีคุณภาพ และเติบใหญ่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น