พิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบชิงชนะเลิศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบชิงชนะเลิศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบชิงชนะเลิศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบชิงชนะเลิศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ การแข่งขันการเขียนเรียงความ การแข่งขันการคัดลายมือ การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ และการแข่งขันการอ่านจับใจความ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จึงได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ของครูผู้สอน และบุคลากรในสังกัดในด้านต่างๆ

(ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2 )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น