ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเครือทุ่งธงทอง และเครือข่ายบูรพาป่าบอน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเครือทุ่งธงทอง และเครือข่ายบูรพาป่าบอน

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเครือทุ่งธงทอง และเครือข่ายบูรพาป่าบอน พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาสายการสอน และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และปรึกษาหารือข้อราชการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ซึ่งดำเนินการจัดประชุมระหว่างวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565

(ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น