ประ ชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเครือข่ายพันธปัญญา เครือข่ายรังสีตรีมิตร และเครือข่ายสองเกาะ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประ ชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเครือข่ายพันธปัญญา เครือข่ายรังสีตรีมิตร และเครือข่ายสองเกาะ

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเครือข่ายพันธปัญญา เครือข่ายรังสีตรีมิตร และเครือข่ายสองเกาะ พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส และนางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาสายการสอน และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และปรึกษาหารือข้อราชการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน ซึ่งดำเนินการจัดประชุมระหว่างวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565

(ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น