ผู้ว่าฯชัชชาติร่วมงานไทยพีบีเอสปลูกต้นไม้ 100 ต้นแรกในกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดคาร์บอน" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯชัชชาติร่วมงานไทยพีบีเอสปลูกต้นไม้ 100 ต้นแรกในกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดคาร์บอน"

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.65 เวลา 16.30 น. : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดคาร์บอน" ร่วมกับ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ซึ่งร่วมกับกรุงเทพมหานครปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้นแรก ณ บริเวณลานออกกำลังกาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารเขตหลักสี่ ผู้บริหารไทยพีบีเอส ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้จะมีการแจกต้นกล้าให้แก่กลุ่มพนักงานและเครือข่ายขับเคลื่อนภาคประชาสังคม อีก 900 ต้น เพื่อนำไปปลูกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นตามนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กรุงเทพฯดีขึ้น พื้นที่สีเขียวหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯมีการปล่อยว่างไว้ เราอาจจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อปลูกไม้ยืนต้นหรือผักสวนครัว โดยสามารถนำผักสวนครัวมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเรื่องอาหารมั่นคง แต่ละชุมชนอาจจะมีแปลงผักสวนครัวไว้ประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายคัดแยกขยะในชุมชนโดยการนำเศษอาหารในชุมชนไปทำปุ๋ยหมักเพื่อปลูกพืชในชุมชนได้อีกด้วย โดยกทม.ได้ปรึกษากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ซึ่งให้คำแนะนำว่า นโยบายสวนสาธารณะกรุงเทพฯ 15 นาทีอาจจะมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นพร้อมพืชผักสวนครัวด้วย เพราะสามารถนำพืชผักท้องถิ่นของชุมชนมาประกอบอาหารและขายเป็นอาชีพได้ ซึ่งเป็นการหมุนเวียนส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนได้อีกด้วย
“ หลายคนเคยตำหนิว่ากทม.ดูแลต้นไม้ได้ไม่ดี ตัดต้นไม้แปลกๆ แต่ในปัจจุบันเรามีนโยบายในการจัดอบรมให้ความรู้รุกขกร หรือ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (tree surgeon) ประจำเขตให้มีทุกเขต เพื่อสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ประจำเขต รวมถึงให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เขตด้วย เพื่อสามารถดูแลต้นไม้ของตนเองได้ถูกต้อง และกทม.จะช่วยเหลือส่งเสริมในด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ เพราะบางครั้งประชาชนไม่สามารถตัดต้นไม้ใหญ่เองได้ บางส่วนกทม.ก็อาจจะเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ำ เนื่องจากต้นไม้เป็นทรัพยากรของเมืองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งถึงแม้จะปลูกในที่ส่วนบุคคล แต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะเป็นทรัพยากรของเมือง ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มีใครกล้าปลูกต้นไม้ใหญ่ในที่ดินของตนเอง ” ผู้ว่าฯชัชชาติกล่าว


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวันนี้ก็ได้ปลูกครั้งแรกในชีวิตและได้สัมผัสใบของต้นไม้ด้วย ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับพื้นที่ของกรุงเทพฯ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อปลูกไม้ดอกร่วมด้วย เช่น นกยูงฝรั่งดอกสีส้ม ทองอุไรหรือราชพฤกษ์ดอกสีเหลือง โดยอาจจะปลูกเป็นต้นไม้ประจำถนนแต่ละสาย ก็จะทำให้กรุงเทพฯสวยงามขึ้น ซึ่งจะต้องวางแผนให้ดีในอนาคต
" วันนี้ได้ปลูกต้นไม้กลางสายฝนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี บรรยากาศครบถ้วน มีทั้งเพลง เต้น ต้นไม้และความอบอุ่น โดย Thai PBS เป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกที่ตอบรับคำท้าของผู้ว่าฯ กทม. ที่ท้าสื่อฯปลูกต้นไม้ตามนโยบายปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการรวมพลังกันร่วมปลูกต้นไม้โดยใช้เมืองเป็นศูนย์กลาง ผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้กรุงเทพฯดีขึ้น เช่น อยากจะร่วมปลูกต้นไม้ให้กับกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่าเรามีจุดร่วมมากมายที่จะทำสิ่งต่างๆร่วมกันเรามาขยายจุดนี้ให้ใหญ่ขึ้น แล้วความแตกต่างมันจะหายไป ซึ่งสำหรับโครงการร่วมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นกับกรุงเทพมหานครภายใน 4 ปี ขณะนี้มีคนร่วมกว่า 1 ล้าน 6 แสนต้นแล้ว โดยจำนวนที่ปลูกจริงอาจจะมากกว่า 40,000 ต้นในวันนี้ ซึ่งเราจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง กทม.อยากจะส่งเสริมกิจกรรมให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้หรือให้ทุกคนร่วมปลูกต้นไม้ในวันเกิด แล้วให้ประชาชนร่วมดูแลต้นไม้ให้โตไปกับกรุงเทพฯด้วยกัน" ผู้ว่าฯชัชชาติ ให้สัมภาษณ์กลางสายฝน

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ดำเนินโครงการ "ไทยพีบีเอส ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดคาร์บอน" โดยเชิญชวน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันปลูกตันไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ไทยพีบีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ ซึ่งไทยพีบีเอสตั้งเป้าหมายการปลูกตันไม้ในครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ในบริเวณรอบอาคารสำนักงานและพื้นที่สาธารณะเขตหลักสี่ เขตบางเขน และพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
#สิ่งแวดล้อมดี
#สุขภาพด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น