กระทรวงสาธารณสุขเตือน แนวโน้มสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น..00 - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุขเตือน แนวโน้มสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น..00


กระ
ทรวงสาธารณสุขเตือน แนวโน้มสถานการณ์โควิดกำลังเพิ่มขึ้น ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  ผู้ติดเชื้อโควิดร่วมรับผิดชอบสังคม🔸️กักตัวอย่างน้อย 10 วัน🔸️ ลดการแพร่เชื้อและการเกิดโรคระลอกใหม่ 

หากมีความจำเป็นจริง ๆ ต้องออกจากบ้าน เช่น การเดินทางไปโรงพยาบาลให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น