ซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ซ่อมแซมอาคารหอประชุมศูนย์การเรียนรู้มหานคร เขตหนองจอก..00


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่อาคารหอประชุมศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร บริเวณอาคารสงเคราะห์เชื่อมสัมพันธ์ และอาคารสงเคราะห์สุวินทวงศ์ เขตหนองจอก โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการโยธา สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมให้ข้อมูล

ศูนย์การเรียนรู้มหานคร เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 89 ไร่ บริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก เป็นศูนย์การเรียนรู้มหานครและสัมมนาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก สำหรับอาคารหอประชุมศูนย์การเรียนรู้มหานคร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ใช้จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้กับกรุงเทพมหานคร และองค์กรภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้บริการได้ เริ่มก่อสร้างปีงบประมาณ 2528 เป็นอาคารโถงโล่ง เพดานสูง ไม่มีฝาผนังกั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,125 ตารางเมตร ไม่มีเครื่องปรับอากาศ สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 500 คน ต่อมาปีงบประมาณ 2543 ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยกั้นฝาผนัง ทำฝ้าเพดาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และสร้างห้องควบคุมเสียง ปัจจุบัน อาคารหอประชุมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีปัญหาการดูดซับเสียง ทำให้เสียงก้อง ขาดประสิทธิภาพในการอบรม และเกิดการทรุดตัวของบริเวณโดยรอบอาคาร หลังคาชำรุด เวลาฝนตกทำให้เกิดการรั่วซึมบริเวณเพดานฝาผนัง สำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง มีอายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี ต้องซ่อมบำรุงตลอดเวลา ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า เนื่องจากเกินอายุการใช้งาน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงขอจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ และอาคารหอประชุมในส่วนของโครงสร้างที่ชำรุดเสียหาย รวมถึงระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบอื่นๆ ที่เสียหาย

จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจอาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร บริเวณอาคารสงเคราะห์เชื่อมสัมพันธ์ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ และอาคารสงเคราะห์สุวินทวงศ์ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก อาคารทั้ง 2 แห่ง เป็นอาคาร 5 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ก่อสร้างมานานมากกว่า 30 ปี สำหรับอาคารสงเคราะห์เชื่อมสัมพันธ์ ได้ตรวจจุดกำแพงเสียหาย ซึ่งฝ่ายโยธาเขตหนองจอก ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินค่าการเสียหายแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับงบประมาณดำเนินการ ส่วนอาคารสงเคราะห์สุวินทวงศ์ หลังโรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักการโยธา ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น มีสภาพโครงสร้างเสียหายบางส่วน สามารถซ่อมแซมได้ มีการรั่วซึมของน้ำบริเวณระเบียงหลังห้องและห้องน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสียหายของโครงสร้าง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและฝ่ายโยธาเขตหนองจอก รวมทั้งผู้แทนสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินแนวทางการซ่อมแซมอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์ และรายงานผลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตหนองจอก ดำเนินการในเรื่องลอกท่อระบายน้ำ และจัดทำฝาตะแกรงท่อระบายน้ำที่ชำรุดด้วย
#โครงสร้างดี #บริหารจัดการดี #สุขภาพดี
-----ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น