พม. บูรณาการเฝ้าระวังปัญหาคนไร้บ้าน..o - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

พม. บูรณาการเฝ้าระวังปัญหาคนไร้บ้าน..o


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ “คนเร่ร่อน” ชิงทรัพย์ผู้โดยสารคาสถานีรถไฟหัวลำโพง ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ผู้ก่อเหตุเป็นผู้พ้นโทษจำคุกเมื่อปี 2562 ภายหลังมีพฤติกรรมดื่มสุราและเสพยาเสพติด มีบ้านอยู่แถววงเวียนใหญ่ แต่มาใช้ชีวิตเร่ร่อน ซึ่งหลังจากก่อเหตุตำรวจสามารถจับกุมได้ทันที
พม. ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้บูรณาการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจรถไฟ สน.นพวงศ์ สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักเทศกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในการเฝ้าระวังปัญหาบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลให้การช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน พี่น้องประชาชน และผู้สัญจร การบูรณาการดังกล่าว จะเน้นคัดกรองกลุ่มคนไร้บ้านที่มีภาวะความเจ็บป่วยทั้งกาย จิต เข้าสู่การรักษา ชูจุดประสานงานคนไร้บ้านทุกวันพุธ และเดินเท้าเข้าหากลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ จัดหางาน จัดหาที่อยู่อาศัย และประสานส่งต่อ รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องคนไร้บ้านให้เข้าร่วมโครงการห้องเช่าคนละครึ่ง ซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้พี่น้องคนไร้บ้านมีจำนวนลดลงและเข้าถึงสิทธิมากขึ้น
ทั้งนี้ พม. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยพี่น้องคนไร้บ้าน และพี่น้องประชาชนที่สัญจรให้ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายอนุกูลกล่าวตอนท้ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น