วธ.สุดปลื้ม ร่วม 33 หน่วยงาน ปิดฉากงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” อย่างงดงาม เบื้องต้นคาดมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 3 แสนคน สร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดง ผู้ประกอบการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

วธ.สุดปลื้ม ร่วม 33 หน่วยงาน ปิดฉากงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” อย่างงดงาม เบื้องต้นคาดมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 3 แสนคน สร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดง ผู้ประกอบการ

วธ.สุดปลื้ม ร่วม 33 หน่วยงาน ปิดฉากงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” อย่างงดงาม เบื้องต้นคาดมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 3 แสนคน สร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดง ผู้ประกอบการวัฒนธรรม ชุมชนกว่า 50 ล้านบาทหลังเจอผลกระทบจากโควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ประชาชน และผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม เข้าร่วม 33 หน่วยงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ปลัดวธ. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 240 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยวาระสำคัญดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถือเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของประเทศไทย
ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า พื้นที่ในการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” แบ่งออกเป็น
9 พื้นที่ด้วยกัน ได้แก่ 1.ปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ณ ศาลหลักเมือง 2.เที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 3.เรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 4.ชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง 5.ย้อนวันวาน ยลงานวัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ 6.นั่งกินลม ชมมรดกวัฒนธรรม ณ สวนสันติชัยปราการ 7.เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 8.เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ 9.เที่ยวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตลอดจนการเปิดให้ชมแหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานรักษ์ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม
ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า การจัดงานครั้งนี้นับว่าประสบผลสำเร็จ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายวัฒนธรรม รวม 33 ราย ประกอบด้วย 1.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 3.สำนักพระราชวัง 4.กระทรวงกลาโหม 5.กรุงเทพมหานคร 6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 7.กองบัญชาการกองทัพไทย 8.กองทัพบก 9.กองทัพเรือ 10.กองทัพอากาศ 11.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 12.กรมประชาสัมพันธ์ 13. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14.สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 15.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 16.การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 17.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 18.การประปานครหลวง สาขาแม้นศรี 19.กองบัญชาการตำรวจนครบาล 20.สำนักงานเขตพระนคร 21.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 22.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 23.สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 24.ศาลาเฉลิมกรุง 25.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 26.กรมควบคุมโรค 27.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) 28.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 29.การไฟฟ้านครหลวง 30.กรมการค้าภายใน
31.กรมปศุสัตว์ 32.กรมประมง 33.บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
โดยเบื้องต้น คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน มีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทุกช่องทางอย่างกว้างขวาง มีเงินหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท และเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ศิลปินทุกแขนง นักแสดง ชุมชนให้มีรายได้ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น