สพป.พัทลุงเขต 2 จัดค่ายรักการอ่าน ค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

สพป.พัทลุงเขต 2 จัดค่ายรักการอ่าน ค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน

นางประไพ สมัครพงษ์
และนางสาวชญาษร จรณโยธิน ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 2 ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านคู ในการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ค่ายรักการอ่าน เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น และโรงเรียนบ้านทอนตรน ในการจัดกิจกรรมค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ของโรงเรียนในเครือข่ายคีรีรัตน์ จำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และโรงเรียนสมทบงบประมาณบางส่วนจากการจัดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 2 ฐาน คือ ฐานศิลป์สร้างสรรค์ และฐานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น