พม.โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงพื้นมอบงบช่วยเหลือที่พักชั่วคราวกรณีไฟใหม้ชุมชนหลังวัดสารอด 75 ครัวเรือน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

พม.โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงพื้นมอบงบช่วยเหลือที่พักชั่วคราวกรณีไฟใหม้ชุมชนหลังวัดสารอด 75 ครัวเรือน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) โดย รักษาการผู้อำนวยการฯ นายปฏิภาณ จุมผา และ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก นางสาวสุมล ยางสูง พร้อมทั้ง สภาองค์กรชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ ผู้แทน อพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่มอบงบประมาณที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ชุมชนหลังวัดสารอด เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา 75 ครัวเรือน จำนวน 1,350,000 บาท โดยงบประมาณดังกล่าวสมาชิกจะนำไปจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านเป็นจำนวน 60 ครัวเรือน และนำไปซ่อมบ้าน 15 ครัวเรือนเพื่อตั้งต้นให้เกิดการเยียวยาความเดือดร้อนเบื้องต้น

รักษาการผู้อำนวยการฯ ยังได้ตอกย้ำถึงการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและการบูรณาการหน่วยงานในการแกไขปัญหาของพี่น้องผู้มีรายได้น้อย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความเป็นห่วงประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว นอกจากการช่วยเหลือในงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่อยู่อาศัยของประชาชนตามโครงการบ้านมั่นคงต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad