กสร.เตือนนายจ้าง หยุดการสูญเสียจากการทำงานในที่อับอากาศ แนะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ปี 2554+กฎกระทรวง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

กสร.เตือนนายจ้าง หยุดการสูญเสียจากการทำงานในที่อับอากาศ แนะปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ปี 2554+กฎกระทรวง


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศ เตือนนายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นายนิยม สองแก้ว
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ยังคงมีข่าวเหตุการณ์ลูกจ้างเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเนื่องจากการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศเป็นพื้นที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอให้นายจ้าง และลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 รวมทั้งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจน เช่น กำหนดให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีการประเมินสภาพอันตรายในที่อับอากาศ กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือ และช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน กำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศต้องได้รับการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่าอุบัติเหตุจากการทำงานในที่อับอากาศนั้น สามารถป้องกันได้หากทุกฝ่ายตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงขอเตือนไปยังนายจ้าง และลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของลูกจ้างและนายจ้าง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3และ 1546

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad