เขื่อน - ภัทรดนัย แชร์ประสบการณ์ เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ร่วมเสริมศักยภาพเยาวชน Gen Z ผ่าน 5 ทักษะแห่งยุค - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

เขื่อน - ภัทรดนัย แชร์ประสบการณ์ เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ร่วมเสริมศักยภาพเยาวชน Gen Z ผ่าน 5 ทักษะแห่งยุค


ด้วยเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ “มูลนิธิเอสซีจี” จึงเดินหน้าสานภารกิจสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตามแนวคิด “Learn to Earn” เรียนรู้เพื่ออยู่รอด สร้างอนาคตเด็กและเยาวชน พร้อมผลักดันกิจกรรมสำคัญ ผ่านการผนึกกำลังกับกลุ่มผู้สร้างแรงบันดาลใจ หนึ่งในนั้นคือ เขื่อน - ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ตัวแทนของคนที่เชื่อในเรื่องความเท่าเทียม ที่พร้อมจะบอกเล่าถึงความสำคัญของการเข้าถึงหัวใจคน ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เพื่อการอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง


เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องแบ่งเพศ อายุ หรือการศึกษา เขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ จึงหยิบยกเรื่องราว ‘Skill การใช้ชีวิต’ นำมาถ่ายทอดบนพื้นที่ปลอดภัยที่พร้อมให้เยาวชนคน Gen Z ร่วมเปิดใจรับฟังการบอกเล่า 5 ทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องมีในยุคปัจจุบัน ได้แก่ การเอาใจเขามาใส่
ใจเรา (Empathy Skill), การตั้งใจฟังผู้อื่น (Active Listening Skill), การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ (Critical Thinking Skill), การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill) และทักษะการบริหารตนเอง
(Self-Management Skill) พร้อมทิ้งท้ายถึงสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพทั้ง 5 ทักษะ นั่นก็คือ การ ‘ลอง’ เพราะไม่ลอง ก็เท่ากับ ไม่รู้สามารถติดตามเรื่องราวบนพื้นที่ปลอดภัยของ เขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ อย่างเต็มรูปแบบ กับหัวข้อ ‘เปิดประสบการณ์ ยกเคส? เด็กยุคปัจจุบัน skill ที่ใครหลาย ๆ คน ควร up’ ผ่านทางช่อง YouTube: Koendanai

ทั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจี ยังมุ่งมั่นทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ตามแนวคิด “Learn to Earn” ในการเสริมความรู้และทักษะที่ใช้ในการทำงาน (Hard skill) และ ทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft skill) หรือที่เรียกว่า ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต


สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิเอสซีจี ได้ที่ www.scgfoundation.org และเฟซบุ๊ก LEARNtoEARN


Link VDO: https://www.youtube.com/watch?v=aGlnT0Qs3fE&ab_channel=Koendanai
#LearntoEarn #เรียนรู้เพื่ออยู่รอด #รุ่นนี้ต้องรอด #มูลนิธิเอสซีจี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad