เลขาฯกศน.เปิดประชุมติดตามการดำเนินงานไตรมาส1-2 งบปี 65 เขตพื้นที่ภาคใต้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

เลขาฯกศน.เปิดประชุมติดตามการดำเนินงานไตรมาส1-2 งบปี 65 เขตพื้นที่ภาคใต้นายวัลลพ สงวนนาม
เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ในการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และการชี้เแจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับ จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต พังงา พัทลุง ระนอง ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล ศว.นครศรีธรรมราช ศว.นราธิวาส ศว.ตรัง ศว.ปัตตานี ศว.ยะลา ศฝช.ชุมพร ศฝช.ปัตตานี และสถาบัน กศน.ภาคใต้ ในการนี้ นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ การชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่กำกับดูแล โดยนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน.และชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน และแรงงานทุกระดับ โดยนายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad