พม.MOU มช. ดึงเครือข่าย หนุนวิจัยและนวัตกรรม "การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัล" รับมือสังคมสูงอายุ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

พม.MOU มช. ดึงเครือข่าย หนุนวิจัยและนวัตกรรม "การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัล" รับมือสังคมสูงอายุ


นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการ "ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย และระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่สู่การนำไปใช้ที่ยั่งยืน" โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงานความร่วมมือ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายจุติ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่มีการลงนามร่วมกันระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม. โดย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3) กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. โดย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 4) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ 5) เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร. ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และ 6) เครือข่าย YEN-Dx พี่สอนน้องคล่องธุรกิจ โดยคุณกิตติ์รเมศ อธิกรธีรพัฒน์ ประธาน YEN-D Frontier Thailand-Laos ผู้แทนเครือข่าย YEN-Dx ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัล" เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย โดยการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

ต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานในภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับคนเกษียณ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นผู้สนับสนุนตามความชำนาญของหน่วยงานด้านเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้


รมว.พม.กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ได้เข้ามาร่วมกันทำให้เกิดขึ้น ขณะนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราต้องปรับตัวสู้ ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุยังแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และสิ่งสำคัญคือผู้สูงอายุเป็นกลุ่มใหญ่ในโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ดังนั้น โครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกสมัยใหม่ และโครงการนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มฐานราก และเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้สามารถฝึกงาน พัฒนาประสบการณ์ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยเรามุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตนเอง ซึ่งดิจิทัลนับเป็นปัจจัยที่ห้าของชีวิต ฉะนั้นทุกคนต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช้ให้เป็นพลัง เพราะผู้เกษียณมากไปด้วยประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังต่อไปได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad