การตรวจราชการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนฯผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

การตรวจราชการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนฯผอ.สพป.พัทลุง เขต 2


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 5 ใน 4 เรื่อง ได้แก่ โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) และโครงการแก้ไขหนี้สินครู ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น