ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564


ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 และ นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดพัทลุง) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจาก สพป.พัทลุง เขต 1 , เขต 2 สพม.พัทลุง และบุคลากรจากโรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2565ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น