รมว.สุชาติ ปลื้ม!! สปส. คว้ารางวัล LINE Thailand Awards 2021 องค์กรรัฐที่สื่อสารกับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มไลน์ยอดเยี่ยม ผู้ติดตามเกือบ 11 ล้านคน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

รมว.สุชาติ ปลื้ม!! สปส. คว้ารางวัล LINE Thailand Awards 2021 องค์กรรัฐที่สื่อสารกับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มไลน์ยอดเยี่ยม ผู้ติดตามเกือบ 11 ล้านคน


นายสุชาติ ชมกลิ่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับรางวัล LINE Thailand Awards 2021 ในกลุ่ม "Best Official Account in Public Sector" จากผลงาน Line Official Account “สำนักงานประกันสังคม @ssothai”ว่า รางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เป็นส่วนสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่วยแนะนำบริการให้สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตนยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม เป็นองค์กรภาครัฐที่สร้างความสำเร็จในการสร้างสรรค์การสื่อสารให้กับประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม LINE ประเทศไทย ได้อย่างยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 โดยปัจจุบันมีผู้ติดตาม Line Official Account ของสำนักงานประกันสังคมกว่า 10.7 ล้านคน


นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาระบบบริการ e-Service อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้พี่น้องผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยเน้นระบบบริการที่อำนวยสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารในยุคดิจิทัลของประชาชนและผู้ประกันตนมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตนได้อย่างครอบคลุมทุกมิติต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น