ย้ำเทศกิจ​ แก้ไขปัญหาจาก Traffy Fondue​ ให้รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ย้ำเทศกิจ​ แก้ไขปัญหาจาก Traffy Fondue​ ให้รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 เวลา 08.00 น. : นายจักกพันธุ์​ ผิวงาม​ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 8/2565 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า​ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ผ่านมา​ทำให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นได้ ในส่วนของเรื่องการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย​ ได้มีการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอยในจุดทำการค้า 95 จุด ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด​ โดยแบ่งเป็น​ ระยะที่หนึ่ง ระหว่าง กันยายน - พฤศจิกายน 2565 จำนวน 17 จุด ระยะที่สอง ระหว่าง ธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566​ จำนวน​ 28 จุด​ และระยะที่สาม ระหว่างมีนาคม - พฤษภาคม 2566 จำนวน 50 จุด​ ซึ่งความคืบหน้าการดำเนินการระยะที่ 1 เขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการออกแบบรูปแบบตัวอย่างแผงค้า​และขอสนับสนุนวัสดุปกรณ์ประกอบแผงค้า​ โดยจะนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบและอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป


สำหรับ​การรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ของสำนักเทศกิจ​ ได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 65 จนถึงปัจจุบัน (7 ต.ค.65) สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนฯ 30 เรื่อง​ ดำเนินการแล้ว 27 เรื่อง​ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง​ โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการไม่มีเรื่องใดคงค้างเกิน 1 เดือน​ โดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดการร้องเรียนซ้ำ โดยเมื่อดำเนินการเรื่องที่ร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้วให้ถ่ายรูปแล้วรายงานเข้าไปในระบบให้ประชาชนทราบถึงการแก้ไขปัญหาทันที​ เช่น​ การดำเนินการเรื่องป้ายโฆษณา​ นอกจากนี้ในขณะนี้การร้องเรียนผ่านระบบในเรื่องของฝ่ายเทศกิจมีจำนวนน้อยลงจากเดิม นั่นแสดงว่าสามารถแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินคดีต่างๆลดน้อยลงไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม​ เพราะเป็นผลดีกับประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของการสำรวจการขึ้นทะเบียนผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอยนอกพื้นที่ทำการค้า​ ได้มอบหมายสำนักเทศกิจร่วมกับฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตตรวจสอบผู้ค้า หาบเร่-แผงลอย นอกพื้นที่ทำการค้าตามแบบฟอร์มที่สำนักเทศกิจกำหนด ตามแบบสำรวจผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่ทำการค้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว (แบบ 3) โดยให้กรอกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง​ อาทิ​ ข้อมูลทั่วไป ชื่อนามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศประเภทสินค้าที่จำหน่าย เวลา​ที่​จำหน่ายสินค้า เลขที่แผงค้า ขนาดแผงค้า ข้อมูลรายละเอียดของผู้ค้า เช่น ผู้ค้าเดิม หรือผู้ค้าใหม่ พร้อมตรวจสอบแล้วถูกต้อง คุณสมบัติผู้ค้าว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนพิการ หรือคนในครอบครัวกู้ยืมเงิน กยศ. หรือเช่าซื้อบ้านกับการเคหะฯ หรือ รายได้ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี หรือถูกให้ออกจากงาน เพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลแบบสำรวจผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนอกพื้นที่ทำการค้า (แบบ 2 ) ที่สำนักงานเขตดำเนินการสำรวจและรายงานให้สำนักเทศกิจทราบแล้ว และพื้นที่ทำการค้านอกจุดที่สำนักเขตยังไม่ได้รายงานให้สำนักเทศกิจทราบ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31​ ต.ค.65​ และเตรียมติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ทำการค้าและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 16 ต.ค. 65​ นอกจากนี้ได้ให้สำนักงานเขตสำรวจวันหยุดทำการค้าที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่​ และจัดทำแผนการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า​ เพื่อรายงานสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 31 ต.ค.​65​ ต่อไป

สำหรับการดำเนินคดีการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า​ ระหว่างวันที่ 1- 6 ต.ค. 65 สำนักงานเขตจับกุม 100 ราย ประกอบด้วย ประชาชน 86 ราย วินจักรยานยนต์ 6 ราย พนักงานส่งสินค้า - อาหาร 8 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 3 ราย ดำเนินคดี 97 ราย ปรับเป็นเงินทั้งสิ้น​ 108,000 บาท​ ซึ่งยอดรวมจากวันที่ 9 ก.ค.61– 6 ต.ค. 65 สำนักงานเขต จับกุม 43,679 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 4,190 ราย ดำเนินคดี 39,489 ราย ปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 47,732,500 บาท​ ในส่วนของการดำเนินการตั้งจุด จับ - ปรับ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าของสำนักเทศกิจ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.​-6 ต.​ค.65​ จับกุมรวม 77 ราย​ เปรียบเทียบปรับ​43 ราย​ เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท​ ส่งให้สำนักงานเขตดำเนินการ 34 ราย​ และผลการดำเนินคดีกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต​ ระหว่างวันที่ 1– 6 ต.ค.65 สำนักงานเขต จัดเก็บ 232 ป้าย​ จับ-ปรับ 4 ราย ปรับเป็นเงิน 15,000 บาท​ ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี​ รวมผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61 – 6 ต.ค.65 สำนักงานเขต จัดเก็บ 242,085 ป้าย​ แจ้งความดำเนินคดี 51 ราย จับ-ปรับ 5,912 ราย ปรับเป็นเงิน 16,207,500 บาท​

นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการรายงานแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรการจัดประชุมเอเปค 2022​ ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรการจัดประชุมเอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 14 - 19 พ.ย.65 และการจัดประชุมระดับผู้นำ ระหว่างวันที่ 18 - 19 พ.ย.65 โดยสำนักเทศกิจจะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ​ 37 เขต​ประจำกองอำนวยการร่วม เพื่อติดต่อและประสานการปฏิบัติระหว่างกรุงเทพมหานครกับกองอำนวยการร่วม พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ติดตั้งระบบสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพื่ออำนวยการ สั่งการ กำกับ ดูแล และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการโซน​(ทก.โซน) ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ ในพื้นที่หวงห้าม พื้นที่ควบคุม โดยให้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย และระวังป้องกันอัคคีภัยสถานที่ประชุม สถานที่จัดเลี้ยง และโรงแรมที่พำนักของบุคคลสำคัญ และคู่สมรส ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุด และเพื่อให้การปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แบ่งพื้นที่ปฏิบัติการ (ทก.โซน) ออกเป็น 18 พื้นที่ปฏิบัติการ ดูแล​พื้นที่ 17 โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ​ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอีกด้วย
#ปลอดภัยดี #โครงสร้างดี #เศรษฐกิจดี
#เดินทางดี #สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี
#บริหารจัดการดี
———————

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad