ปลัด พม. เตรียมระดมทีม One Home พม. ทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากน้ำท่วม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม. เตรียมระดมทีม One Home พม. ทั่วประเทศ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวง พม. มีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อร่วมกันวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งเตรียมแผนฟื้นฟู เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และอ่าวไทย รวมถึงมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ทำให้มีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ 435,761 ครัวเรือน ในพื้นที่ 26 จังหวัด 134 อำเภอ 852 ตำบล 5,817 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ จึงได้เตรียมวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมแผนเผชิญเหตุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 คอยรับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมในการประสานเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน กองทุนสวัสดิการสังคม คอยเฝ้าระวังและแจ้งเหตุในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ มีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ โดยมี อพม. สำรวจและอพยพกลุ่มเป้าหมาย และจัดนักสังคมสงเคราะห์ประจำที่ศูนย์ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการในระยะฟื้นฟู โดยจัดทีม One Home พม. จังหวัด นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้คำปรึกษา บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ และผ่อนคลายความวิตกกังวล จากนั้น กระทรวง พม. จะเร่งพิจารณามอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตเฉพาะหน้า การฝึกอาชีพระยะสั้น การพักชำระหนี้ผู้สูงอายุและคนพิการ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนได้มอบหมาย นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรววจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 58,613 ครัวเรือน ในพื้นที่ 21 อำเภอ 154 ตำบล 1,340 หมู่บ้าน โดยร่วมกับทีม One Home พม. จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดบูรพาราม เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ การมอบถุงยังชีพ นมผงสำหรับเด็ก และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย การแจกอาหารปรุงสุกจาก ครัว พม. และแซนวิชจากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ การให้บริการนวดแผนไทยและตัดผมเสริมสวยชาย - หญิง และกิจกรรมเกมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad