"หนองบัวลำภู" จัดฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน ”อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

"หนองบัวลำภู" จัดฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน ”อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”...D

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน ”อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมพูดคุยหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนร่วมกับกลไกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 65 เวลา 18.00 น. ณ วัดโพธิ์ศรีสง่า บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมีฯ ใน”อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวันพระ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวนา พุทธศาสนิกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ ใน”อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในทุกวันพระ มาอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการตลอดปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งบทพระธรรมเทศนา เป็นการสาธยายธรรมเกี่ยวกับพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ “ศีล” คือการรักษากายวาจาให้เป็นปรกติเรียบร้อย “ปัญญา” คือความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ “สุตะ” คือการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรม จึงได้ถือโอกาสนี้พบปะพูดคุยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ประชาชนในพื้นที่ ทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ การนำหลักของศีลห้าไปใช้ในการดำรงชีวิต และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประจำวัน การขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาของทุกคนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา

"อำเภอเมืองหนองบัวลำภูจะได้น้อมนำแนวพระราชดำริ พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจะนำนโยบายและแนวทางตามข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมาขับเคลื่อนปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผล ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งการอยู่ดีกินดีและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ประชาชนมีทุกข์น้อยลงจนหมดไป มีความสุขเพิ่มพูนขึ้นอย่างยั่งยืน" นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวในช่วงท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad