รมว.พม. ชวนบริจาคบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว สร้างบ้านให้กลุ่มเปราะบาง ในโครงการ “Upcycling Plastic House 2022 เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. ชวนบริจาคบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว สร้างบ้านให้กลุ่มเปราะบาง ในโครงการ “Upcycling Plastic House 2022 เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม”


เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 65 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ “Upcycling Plastic House 2022 เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยผู้บริหารจากพีแอนด์จีประเทศไทย ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงาน ณ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ


นายจุติ กล่าวว่า โครงการ Upcycling Plastic House 2022 เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ พีแอนด์จีประเทศไทย ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างบ้านจากวัสดุรีไซเคิล โดยเก็บรวมรวมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบและนำไปรีไซเคิล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเป็นบ้านพักอาศัยที่เหมาะกับคนพิการแบบ Universal Design นับเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วอย่างคุ้มค่า อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถพัฒนาการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน ด้วยการสร้างอิฐจากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งในต้นปีหน้า เราจะมีบ้านที่สร้างจากอิฐพลาสติกใช้แล้วให้กับผู้ด้อยโอกาส จะเป็นก้าวแรกในการสร้างความตระหนักว่า สิ่งที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ เป็นการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคม ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ที่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อชุมชนและสังคม อาทิ การทำเป็นศูนย์พักคอยสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 และในปีนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ จะทำหน้าที่ดูแลและจัดหาผู้อยู่อาศัยให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ ตนหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องให้กับการคัดแยกพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะได้ขยายผลไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วที่สะอาด อาทิ ถุงเติมและขวดเปล่าแชมพูและครีมนวดผม เป็นต้น เพื่อนำมาผลิตเป็นอิฐพลาสติก ประตูพลาสติก รวมทั้งวัสดุที่สามารถใช้ก่อสร้างบ้านได้ โดยนำมาบริจาคที่ตู้รับบริจาคที่โลตัสทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ม.ค. 66 ซึ่งเราจะร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้คนที่ต้องการมีบ้าน และทำให้เห็นว่า คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad