ส.ก. ร่วมทำความเข้าใจและรับฟังแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ส.ก. ร่วมทำความเข้าใจและรับฟังแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง..D

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสมาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ทั้งนี้ ตามที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปภายใน 45 วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ ซึ่งในกรณีนี้เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนื่องจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว การหาเสียงเลือกตั้งให้กระทำได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 68(1)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad